Historie

Den 23. januar 1982 blev Rebekkaforeningen DUEN institueret med 23 søstre og 1 broder i bygningen på Trautnersvej 24 tilhørende broderloge nr. 66 SORANA.

Søstrene kom fra Rebekkaloge nr. 28 Sct. Gertrud i Slagelse og broderen fra Broderloge nr. 66 SORANA. DUENs emblem blev en hvid due (fredsdue) i emalje med de tre kædeled i guld, og navnet DUEN kommer som en udløber af ”Sct. Gertrud’s” emblem, som er prydet med en due, fordi denne loge blev stiftet i fredsåret 1945.

Odd Fellow loger med kvindelige medlemmer hed fra starten ”Rebekkaloger”, men dette navn blev i 1997 ændret til ”Søsterloger”, for bedre at kunne modsvare betegnelsen ”broderloger”.

Rebekkaloge nr. 79 DUEN blev indstiftet den 19. april 1986 med en festloge i logesalen og en efterfølgende middag på Hotel Postgården i Sorø.

Det første ordinære møde blev afholdt den 6. maj 1986.

Søsterloge nr. 79 DUEN har hvert 5. år afholdt festloge i anledning af logens stiftelsesdag.

I anledning af Søsterloge nr. 79 DUEN’s 25 års stiftelsesdag den 19. april 2011 blev der afholdt festloge den 30. april i logebygningen i Slagelse med deltagelse af Storlogens embedsmænd. På selve stiftelsesdagen den 19. april uddeltes donationer på i alt kr. 60.000 ved en festlig højtidelighed i logesalen med deltagelse af donationsmodtagerne, gæster og søstre.

Logen har i alle årene lagt et stort stykke arbejde i at få samlet penge ind til velgørenhedsarbejde. Pengene er indsamlet ved afholdelse af St. Hans arrangementer, salg af julegløgg mv. ved juletræstænding, loppemarkeder og lotterier. I de senere år har logen afholdt koncerter i efteråret i samarbejde med lokale sponsorer. Der er tradition for, at logen uddeler donationer i forbindelse med logen stiftelsesdag.

Der er som følge heraf uddelt pengegaver til mange forskellige formål. Blandt de mange modtagere er Sorø Handicap Idræts Forening, Julemærkehjemmet, Sorø Lydavis, Sclerosehospitalet i Haslev, Ronald McDonald Huset ved Rigshospitalet og Ringsted Kvindekrisecenter.

En anden af de faste begivenheder er ”Julestemning for enlige” som hvert år samler glade deltagere