Onsdag den 1. januar 2020 kl. 11:30

Nytårsloge med pårørende

fælles med broderloge nr. 66, Sorana

Søsterloge nr. 79, Duen arrangerer

Tirsdag den 7. januar 2020 kl. 19:00

I O - arbejdsmøde

Forslag til donationer

Beretning fra udvalgene

Debat i det selskabelige

Torsdag den 16. januar 2020

Søster skatmester Lene Hasselsteen - 70 år

Tirsdag den 21. januar 2020 kl. 19:00

I O - arbejdsmøde

Instruktion

Regnskabsaflæggelse

Foredrag i det selskabelige med Sanne Flade Larsen.

Lørdag den 25. januar 2020

Kyndelmisse

Åbent Hus arrangement

Lørdag den 25. januar 2020

Søster storrepræsentant Agnete Meyer - 80 år

Tirsdag den 4. februar 2020 kl. 19:00

I O - arbejdsmøde

Regnskabsvedtagelse

Unge søstres aften

Torsdag den 6. februar 2020 kl. 19:00

Informationsmøde

Fælles med broderloge nr. 66 Sorana

Tirsdag den 18. februar 2020 kl. 19:00

I O - arbejdsmøde

Tildeling af kærlighedsgrad

Mandag den 24. februar 2020 kl. 19:00

Besøg hos broderloge nr. 66 Sorana

Foredrag i det selskabelige

Tirsdag den 3. marts 2020 kl. 19:00

I O - arbejdsmøde

Indlæg ved Etisk udvalg

Søndag den 8. marts 2020

Søster Mette Olesen - 75 år

Tirsdag den 17. marts 2020 kl. 19:00

I O - arbejdsmøde

Vedtagelse af donationer

Referat fra halvårs- og distriktsmøde

Ordensindlæg

Lørdag den 21. marts 2020

Søster Marie Helena Hansen - 25-års Hæderstegn

Tirsdag den 7. april 2020 kl. 19:00

I O - arbejdsmøde

Tildeling af 25-års Hæderstegn

Tirsdag den 21. april 2020 kl. 19:00

I O - arbejdsmøde

Festligholdelse af Duens Stiftelsesdag

Evt. Indvielse

Torsdag den 23. april 2020

Uddeling af donationer

Tirsdag den 5. maj 2020 kl. 19:00

I O - arbejdsmøde

Sommermøde

Mandag den 18. maj 2020

Søster Anne-lise Bakstad - 75 år

Fredag den 7. august 2020

Søster kasserer Birgit Stockfleth - 70 år